Bild Internet

Man blir sjuk i Spanien också! Fast inte så mycket!

Sjukvården i Spanien fungerar på liknande sätt som i resten av EU och Sverige.
Fast mycket bättre!

DETTA AVSNITT GÄLLER DE SOM ÄR RESIDENTA I SPANIEN!
De som är ickeresidenta och vistas mindre än 6 månader per år i Spanien, har ungefär samma nivå på vården som i Sverige, det blå EU-Sjukvårdskortet gäller för akut sjukvård. 
Den vård du får motsvarar den du får på VC i Sverige..

Privat sjukförsäkring är fullständigt onödig, den offentliga vården erbjuder bättre service, till ingen kostnad. Den enda skillnaden, som vi vet om, är att du inte får enskilt rum i den offentliga vården. Alltså ett utmärkt tillfälle att lära spanska!

Som resident måste du registrera dig, med blankett S1 eller 121 som du beställer på Svenska Försäkringskassan, hos Seguridad Social, Försäkringskassan, där blir du tilldelad den läkare och vårdcentral som du ska tillhöra. Du får också det Spanska sjukvårdskortet. Självklart kan du välja en annan vårdcentral och läkare, den läkaren som du då sammanförs med är den du ska ha resten av din tid i Spanien, alltså typ "Husläkare", du får alltså inte en ny läkare vid varje besök på vårdcentralen, du behöver inte heller beskriva dina sjukdomar varje gång..
Denne läkare har fullt ansvar för att sköta dina krämpor på bästa sätt, i de fall dina krämpor inte finns inom läkarens område, så remitteras du till rätt vårdinstans, med nästan 0 i väntetid.
Behöver du hembesök av läkare, så är det hans skyldighet att även ombesörja det.
(Hembesök = Läkaren kommer hem till dig, i ditt hem när du är så dålig att du inte kan ta dig till vårdcentralen..). Förekom för länge sedan i Sverige också, men då oftast med okända läkare till hög kostnad.
Det spanska hembesöket är kostnadsfritt.

Den offentliga vården, hyllas av tusentals som har erfarenhet av både spansk och svensk vård, den anses skyhögt mycket bättre än den svenska!

Den offentliga vården, har i det närmaste outsinliga resurser, de införskaffar snabbast den modernaste utrustningen, de skickar ständigt sin personal på vidareutbildningar och de håller sig ständigt uppdaterade med de senaste rönen.
Den privata vården får ofta remittera sina patiender till den offentliga vårdens resurser.
Omhändertagandet av patienter är välkomnande och snabbt, du får träffa läkaren mycket snabbt och har du beställt tid, var där i tid, för då blir du inropad..!

All vistelse på vårdinrättning är kostnadsfri, alla sjuktransporter är kostnadsfria, även om det krävs flyg / helikopter.

(Detta kommer att kompletteras efter tid.. Korrigera gärna om du har något att tillföra...)

Gubbar och Gummor.

 Spanjorer blir gamla! 

Om nu någon skulle undra, de blir äldre än vi.
Och de mår bättre än vi.
Äldreomsorgen i Spanien är uppbyggd på ett liknande sätt som i övriga EU-länder.

Äldrecentrum gjorde en sammanställning av Spansk äldrevård runt år 2000.
Särskilt mycket har inte förändrats sedan dess, ett par punkter dock:

Sjukvården är gratis, det gäller även äldre.
Medicinen för pensionärer subventioneras ner till 90%.
Kroniskt sjuka som behöver "Livsuppehållande" medicin kan subventioneras till 100%.
Anhöriga som vårdar i hemmet, kan erhålla ersättning/lön, från kommunerna, för detta.

Äldrecentrum:
"Det mesta av sjukhusvård och primärvård sköts av regionerna. Den outvecklade äldrevården delas mellan region och kommun. Långvården finansieras via en särskild nationell socialförsäkring. Den regionala hälsovården finansieras till största delen med skatter och med ett mindre bidrag från den centrala regeringen.

Patientavgiften för mediciner är relativt hög, 40 procent av kostnaden med tak för kroniskt sjuka. Av de totala sjukvårdsutgifterna står patienterna för cirka en fjärdedel. Primärvården har en grindvaktsroll, men landet har problem med att många går direkt till sjukhusen ändå. Hembesök ingår för sjuka äldre och för patienter som nyss lämnat sjukhuset. Fritt val av vårdcentral gäller inom ett hälso­område.

Långvård och social omvårdnad ligger på regionerna utom hemtjänsten som kommunerna ansvarar för. Bara var sjätte som bedömdes ha behov av någon form av hjälp fick det 1999. År 2001 hade bara 1,4 procent av de äldre hjälp eller vård i hemmet." Har säkert förändrats på 17 år....

Många undrar då om det finns äldrevård i Spanien, självklart!
Sjukvård + äldre gumma / gubbe = äldrevård.

Anmärkningsvärt är då att i Spanien anser man att all vård av äldre skall ske i hemmet, antingen av anhöriga, eller där det inte går av kommunal personal. Anhöriga som vårdar i hemmet kan få ersättning från kommunen.

All vistelse på vårdinrättning är kostnadsfri, alla sjuktransporter är kostnadsfria, även om det krävs flyg / helikopter.

(I denna del, är jag tacksam för hjälp med korrigeringar!)

Hemmet.
Bild: Internet.