Decembersol

Välkommen hit!

Här finns tips och råd gällande Spanienflytt.
Vi utgår ifrån våra egna erfarenheter som inflyttade pensionärer till Spanien.

Avser du att köpa boende så finns det, förmodligen, bättre forum för det.
Här utgår vi från att du vill hyra ditt boende.

Det finns flera utmärkta Facebookgrupper om Spanien.
Vi är ett komplement till en del av de grupperna.
Vi ska försöka ge svar på en del av de vanligaste frågorna.

Har du specifika frågor, rekommenderar jag Facebookgruppen: "Svenskar i Spanien".
Där kan du få svar på alla tänkbara frågor.
Och även otänkbara frågor...🙂


Understrukna ord är i allmänhet "Klickbara" länkar, som bär iväg någon annanstans..
En del av länkarna kan vara användbara, andra mindre intressanta.
Det är inte vår mening att du ska gå igenom alla, men behöver du en påminnelse från skoltiden, så kanske länken kan vara till hjälp.
Eller om du vill se vackra videor...

Alla siffror, invånarantal till exempel är ungefärliga, det händer ju ständigt saker med invånarna, Ibland blir de fler i bland färre, vi har inte möjlighet att uppdatera oss ständigt.

Nästan samtliga bilder, och all text på, "www.spanienpensionar.se", är Copyrightskyddad!
Foto och Text ©Lars Brandhild.
lasse.brandhild@gmail.com.

Övriga bilder, källa och fotograf anges, om uppgifterna finns att tillgå:

Otillåten användning av bilder och text kan medföra straffansvar.
Enligt Lag 1960:729. Läs mer.


Dessa sidor innehåller, naturligtvis, en mängd felaktigheter, konstigt vore det annars.
Vi tar med glädje emot dina synpunkter på det som du tycker är helt åt h-e, och vi kommer därefter att ha ett medbestämmandemöte, någon gång efter semestrarna, där vi avgör vem som ska utreda en eventuell korrigering, och därefter ska exekutiv person väljas, enligt vår interna majoritetsprincip.
Detta är en relativt snabb process och den väntas vara klar redan under våren, eller nästa vår.

För den som tycker att den här webben ska bestå, trots kostnaden för webhotellet:
Swisha! +46737851297